Hrvatske vode
 

U tijeku radovi na sanaciji urušne vrtače

U tijeku su radovi na sanaciji najveće urušne vrtače koja se nalazi u neposrednoj blizini stambenih objekata. Radovi na sanaciji su započeli 7. listopada 2021. godine, a sa današnjim danom izvedeno je više od 50 posto radova.

Zaključkom...

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Danas se obilježava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa koji je posvećen očuvanju okoliša, zdravlja i života te promicanju svijesti o potrebi smanjenja rizika od katastrofa, uključujući i prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i...

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Ogulinski Hreljin za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu u k.o. Hreljin...

Održan koordinacijski sastanak u Karlovačkoj županiji

Jučer je u Karlovcu održan redoviti sastanak koordinacije predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda i Karlovačke županije na kojem se razgovaralo o projektima u vodnom gospodarstvu.

Započela sanacija urušnih vrtača u Mečenčanima

Hrvatske vode su prije dva dana započele s dovozom materijala za potrebe izvođenja radova sanacije urušnih vrtača, a radovi na sanaciji najveće urušne vrtače UMV-15 započeli su jučer, 7. listopada 2021. godine. Radove izvodi licencirana tvrtka...

Gradnja nasipa, sanacija vrtača i vodoopskrba za Sisačko – moslavačku županiju

Potpredsjednik Vlade RH i načelnik Stožera za sanaciju šteta od potresa ministar Tomo Medved, župan Sisačko – moslavačke županije Ivan Celjak, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i predstavnici jedinica lokalne samouprave u subotu...

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce...

Oglas

Hrvatske vode pristupaju građenju građevine infrastrukture namjene vodnogospodarskog sustava 2. skupine - zaštita grada Pakraca od bujičnih voda.

Obilazak radova na izgradnji vodoopskrbne mreže u Islamu Grčkom

Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava u naselju Islam Grčki započeli su krajem lipnja 2021. godine. Projektom je obuhvaćena izgradnja 9 km glavnog vodoopskrbnog cjevovoda te 7,4 km sekundarne vodovodne mreže. Također, Projektom je predviđeno...

Završeni radovi na zaštitnom zidu uz desnu obalu rijeke Kupe kod naselja Hrvatsko u okviru projekta FRISCO 2.3

Obilježen  je završetak radova na zaštitnom zidu uz desnu obalu Kupe kod naselja Hrvatsko u okviru projekta »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« (FRISCO 2.3). Svečanost su organizirali...

Stranice