Hrvatske vode
 

Završeni radovi rekonstrukcije nasipa Otok Virje-Brezje u okviru programa FRISCO 2.3

Svečanost završetka radova rekonstrukcije nasipa Otok Virje - Brezje u okviru projekta »Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe« (FRISCO 2.3) organizirana je na lokaciji nasipa u općini...

Održana 1. i 2. regionalna radionica u okviru provedbe projekta WACOM (Water Contingency Management in the Sava River Basin / Upravljanje vodama u izvanrednim situacijama na slivu rijeke Save)

Prva Regionalna radionica, pod nazivom „Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata na lokaciji Zidani most“, održana je u 9.9.2021. u Sloveniji u Brežicama.

Javno predstavljanje i posjet gradilištu - Projekt „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške“

Na Trgu Ivane Brlić Mažuranić 16.9.2021. održano je javno predstavljanje projekta „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške“ u okviru kojeg je organiziran posjet gradilištu.

Oglas

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Velševec pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rijeke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.

Započeli radovi na rekonstrukciji lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe na dionici Staro Pračno – Stara Drenčina

Danas je obilježen početak radova na rekonstrukciji lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe na dionici Staro Pračno – Stara Drenčina, u duljini 8,425 kilometara. Obilježavanju početka radova nazočili su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav...

Povodom 145. obljetnice iz tiska izašao prigodni broj časopisa Hrvatske vodoprivrede

Obilježavanje 145 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj prilika je da se u prigodnom broju Hrvatske vodoprivrede (broj 236) osvrnemo na aktualne teme i dugu tradiciju vodnoga gospodarstva koju s ponosom slavimo kao Dan Hrvatskih...

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Gornje Mekušje i k.o.

U okviru Konferencije o budućnosti Europe Okrugli stol „Vode - pogled u budućnost“

Okrugli stol „Vode - pogled u budućnost“ održan je danas u Zagrebu kao hrvatski doprinos Konferenciji o budućnosti Europe. Konferencija o budućnosti Europe niz je rasprava koje vode građani, a omogućit će ljudima iz cijele Europe da podijele...

Završen prekogranični projekt FRISCO 2.2

Završnom konferencijom u Svetom Martinu na Muri, na kojoj su predstavljene sve faze i rezultati, završen je višegodišnji projekt „Prekogranično usklađeno smanjenje poplavnog rizika 2.2 – Građevinske mjere u slivu rijeke Mure“ (FRISCO 2.2)....

Najava događanja: Konferencija o budućnosti Europe – Okrugli stol „Vode - pogled u budućnost“

Foto: Arhiva Hrvatskih voda

Konferencija o budućnosti Europe predstavlja jedinstvenu i pravodobnu priliku europskim građankama i građanima za raspravu o izazovima i prioritetima Europe, između ostaloga, i kad je riječ o budućnosti voda.

Stranice