Hrvatske vode
 

Oglas

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Velševec pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rijeke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.

Iz časopisa Hrvatska vodoprivreda: Hrvatska u europskom vrhu po kakvoći mora za kupanje

Prema prošlogodišnjem izvješću o kakvoći mora za kupanje, ponovno je potvrđeno kako Hrvatska pripada europskim zemljama s najčišćim morem za kupanje.

Iz tiska izašao ljetni broj časopisa Hrvatska vodoprivreda

U ponešto izmijenjenom izdanju i na ekološkom papiru izašao je iz tiska ljetni broj časopisa Hrvatske vodoprivrede, broj 235. Slijedeći svjetske i nacionalne trendove u želji za što odgovornijim upravljanjem prirodnim resursima i smanjenjem...

Dan Dunava – „Otkrijte Dunav“

U mjesec lipanj, u kojem se u Republici Hrvatskoj već tradicionalno slave rijeke, ušli smo obilježavajući Dan Save, a završavamo ga slaveći Dunav. Dan Dunava održava se svake godine 29. lipnja, slaveći Dunav i rijeke koje utječu u njega, kao i...

Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja i suše

Autor: Goran Šafarek

Odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 1994. godine danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja i suše. Pustinje čine približno jednu trećinu Zemljinog kopna, dok polovica stanovništva živi u zemljama u kojima postoje...

Muzej vode u Splitu

U povijesnoj zgradi vodospreme, na Međunarodni dan muzeja, službeno je otvoren Muzej vode u Splitu. Kroz muzejsku građu i informativne panoe, muzej prikazuje povijesni razvoj vodoopskrbnog sustava Splita. Prvi postav novootvorenog muzeja čini...

Svjetski dan zaštite okoliša

Angažirajući vlade, tvrtke i građane u nastojanju da se pozabave hitnim pitanjima zaštite okoliša, 1974. godine se počeo obilježavati Svjetski dan zaštite okoliša koji se od tada slavi svake godine na isti datum – 5. lipnja.

Oglas

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce...

Dan rijeke Save

Ušli smo u mjesec u kojem se u Republici Hrvatskoj obilježavaju i slave dvije velike rijeke. Prvog dana lipnja obilježava se Dan Save, a krajem mjeseca i Dan Dunava.

Započeli radovi na 2. etapi izgradnje nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe

Svečano je obilježen početak radova na izgradnji nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice – 2. etapa. Obilježavanju otvorenja radova nazočili su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav...

Stranice