Hrvatske vode
 

Zaštita grada Karlovca u obrani od poplava - Poduzete i planirane aktivnosti

Grad Karlovac ugrožen je od velikih voda Kupe, Korane i Mrežnice. Kako bi se osigurala maksimalna zaštita navedenog područja od poplava, Hrvatske vode pripremaju cjeloviti projekt rješenja zaštite od poplava grada Karlovca ukupne procijenjene...

Obavijest o ukidanju redovnih mjera obrane od poplava i dovršetku radova sanacije prodora savskog nasipa u Račinovcima i Rajevom Selu

Spoj postojećeg i saniranog nasipa u Rajevom Selu

Dovršeni su radovi sanacije dvaju prodora savskog nasipa, u Račinovcima i Rajevom Selu, do kojih je došlo tijekom pojave velike vode rijeke Save 17. svibnja ove godine. Nasipi su sanirani na način da imaju nadvišenje iznad 100 godišnje pojave...

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Na temelju odredbi iz članaka 110., 111. i 112. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) kojima je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23.

Završeni radovi na nasipu u Rajevom Selu

Nasip u Rajevom selu

Danas tijekom dana dovršena je izrada novog nasipa na lokaciji prodora u Rajevom Selu čime je, uz ranije obnovljeni nasip u Račinovcima, postignuta potpuna zaštita zaobalja od poplavnih voda.

Obilazak gradilišta Lateralnog kanala

Lateralni kanal

Tijekom jučerašnjeg radnog posjeta generalnog direktora Hrvatskih voda Ivice Plišića VGO-u u Osijeku,  - Vodnogospodarskom odjelu za Dunav i donju Dravu Osijek, g. Plišić  je obišao i  gradilišta Lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac.

Radni posjet u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja na priobalnom području II (Projekt Jadran)

Potprojekt Medulin

Danas je generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić,  sa zamjenikom Dankom Holjevićem  i svojim suradnicima:  Darkom Višnjićem, direktorom VGO Rijeka, Narcizom Dalsasom, voditeljem Jedinice za provedbu Projekta,   u sklopu  radnog  posjeta...

Dnevno izvješće o obrani od poplava na području Sektora D

Tijekom proteklih 24 sata nisu pale veće količine novih oborina na slivu rijeke Save na području Republike Slovenije, što je utjecalo na postupnu stabilizaciju i opadanje vodostaja rijeke Save na području grada Zagreba.

Dnevno izvješće o obrani od poplava na području Sektora D

Tijekom protekle noći na slivu rijeke Save na području Republike Slovenije pale su manje količine oborina od prognoziranih, što je značajno smanjilo prethodno prognozirane i očekivane protoke rijeke Save na ulaznom profilu u Republiku Hrvatsku na...

Vremenska prognoza i stanje vodostaja, 7.11.2014.

U prilogu se nalazi vremenska prognoza i stanje vodostaja na dan 7.11.2014.

Odluke o izboru kandidata za zapošljavanje

U prilogu se nalaze odluke o izboru kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu tehničar u Zagrebu i radnom mjestu samostalni inženjer u Osijeku.

Stranice