Hrvatske vode
 

Konferencijom o klimatskim promjenama obilježen Dan Hrvatskih voda

Hrvatske vode obilježile su 142. godinu organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj i Dan Hrvatskih voda. Vodno gospodarstvo ima iznimnu ulogu u društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske jer je voda neprocjenjiv prirodni resurs. Dan Hrvatskih voda obilježen je Konferencijom o klimatskim promjenama.

Sve učestalije pojave ekstremnih hidroloških prilika upućuju da se vodno gospodarstvo mora prilagođavati novim uvjetima, prateći najmodernije tehnologije i metodologije u cilju unapređenja upravljanja vodnogospodarskim sustavima. Na to su podsjetile i velike vode i poplave u Hrvatskoj u proteklom razdoblju na području Karlovca, Siska, Jasenovca, Gospića, Kosinja, Zadra te županjske Posavine. Svečanosti Dana Hrvatskih voda prisustvovao je i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade Predrag Štromar te ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković podsjetio je na UN – ovu konferenciju o klimatskim promjenama koja je održana prošle godine u Parizu te obvezama Pariškog sporazuma koje se odnose i na Republiku Hrvatsku i koje je nužno primjenjivati.

„Ono što nam svima želim je da na ovaj Dan Hrvatskih voda, emancipirajući ovako veliku temu, razmotrimo kako osigurati da voda dođe do svakog od naših građana, a da gospodarenje vodom ima što manje troškove za sustav te da tu učinkovitost dignemo na višu razinu. To nam je zadaća i obveza jer resurs koji nam je priroda podarila trebamo koristiti na najbolji mogući način. Voda je naš strateški nacionalni resurs i njime trebamo pametno gospodariti te učiniti sve da ga što kvalitetnije zaštitimo“, naglasio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Hrvatske vode i resorno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te jedinice lokalne i regionalne samouprave kao i ostale zainteresirane strane zajedno brinu o tome da voda kao strateški nacionalni resurs bude zaštićena, prije svega kako bi zadovoljili vlastite visoke standarde, a potom i europske direktive koje su dio nacionalnog zakonodavstva. Dostizanje visokog europskog standarda omogućuju i EU fondovi jer nose čitav niz učinaka kako za lokalnu zajednicu tako i za čitav sustav od čega se posebno ističu EU projekti poboljšanja sustava vodoopskrbe i odvodnje kao i obrane od poplava na što se osvrnuo ministar Ćorić.

„Hrvatske vode su institucija koja zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike predstavlja okosnicu upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj, a to uključuje i suradnju s drugim državama te sudjelovanje u radu europskih tijela koja su zadužena za provedbu vodne politike u Europskoj uniji. Ministarstvo zaštite okoliša i Hrvatske vode uključeni su u pripremu i provedbu projekata razvoja sustava upravljanja katastrofama i smanjenja rizika od poplava na najvećim riječnim slivovima u Republici Hrvatskoj za što nam je na raspolaganju 215 milijuna eura iz fondova Europske unije,“ istaknuo je ministar Ćorić.

Generalni direktor Hrvatskih voda naglasio je da Hrvatske vode  brinu o 32 tisuće vodotoka, održavanju 4100 km nasipa, više od stotinu akumulacija i retencija te veliki broj drugih vodnih građevina, a također da provode i radove održavanja melioracijske odvodnje sa 60 crpnih stanica i 30 tisuća km kanala u cilju omogućavanja stabilne poljoprivredne proizvodnje.

“Brzina i prijetnja klimatskih promjena primjećuje se i na onim područjima koja su se do sada smatrala sigurnima i nisu bila ugrožena poplavama. Utvrđena dinamika klimatskih promjena zahtjeva brze odgovore. U suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te vodno komunalnih poduzeća i jedinica lokalne samouprave pripremamo brojne vodno komunalne projekte aglomeracija za potrebe razvoja sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a uz značajnu potporu europskih sredstava. Istovremeno putem redovnog programa Hrvatskih voda potičemo razvoj vodoopskrbe i povećanje priključenosti stanovništva na više od 90 posto, osobito u manjim ruralnim područjima“, istaknuo je Đuroković.

Također, Hrvatske vode aktivno sudjeluju i u promicanju i razvoju struke i znanosti sufinanciranjem stručnih i znanstvenih skupova, projekata nevladinih udruga te objavljivanju znanstvenih i stručnih publikacija iz područja upravljanja vodama. I ove su godine tradicionalno dodijeljene godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolje diplomske radove, najbolje djelo te doktorsku disertaciju.

U panel diskusiji Konferencije o klimatskim promjenama sudjelovali su vodeći stručnjaci vodnoga gospodarstva i drugih srodnih područja:  državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike dr.sc. Mario Šiljeg, državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić, načelnica Sektora za provedbu programa ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede Željka Gudelj Velaga, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda Branka Ivančan Picek, zamjenik župana Zadarske županije Šime Vicković te domaćin svečanosti, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Galerija