Hrvatske vode
 

Opis djelatnosti

financiranje projekata koji imaju za cilj poboljšanje uvjeta vodoopskrbe , odvodnje i za š tite od poplava u slivovima rijeka Save , Drave i Dunava .

Najvažniji projekti u protekle 3 godine

 • izgradnja kanalizacijske mreže u Ogulinu, Virovitici i Našicama (zajedno sa crpnim stanicama)
 • završena izgradnja vodovodne mreže u sjevernoj Baranji, uključujući vodospremu u Batini
 • u cijelosti izgrađen Sjeverni nasip u Lonjskom polju, te obaloutvrda u Trebarjevom Desnom i Martinskoj vezi

započeti, a još nerealizirani projekti

 • kanalizacijska mreža u južnoj Baranji, Vukovaru Vinkovcima i Dugom Selu
 • uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u Ogulinu, Našicama, Iloku Vinkovcima i Dugom Selu
 • retencijski bazeni u Vukovaru Vinkovcima i Dugom Selu
 • vodocrpilišta: Prosine, Topolje, Davor i Medinci
 • vodovodna mreža i vodosprema u Novoj Gradišci i Slavonskoj Podravini
 • crpne stanice u : Novoj Gradišci južnoj Baranji, Vukovaru, Vinkovcima i Dugom Selu
 • radovi na rekonstrukciji nasipa u Gunji – Rajevom Selu, te Baranji 
 • ugovoreni radovi na Južnom nasipu u Lonjskom polju, ali još nisu započeli

Planovi za buduće razdoblje

 • povećanje obuhvata stanovništva javnom vodoopskrbom
 • povećanje obuhvata stanovništva sustavom odvodnje otpadnih voda
 • povećanje količine pročišćenih komunalnih otpadnih voda
 • povećanje retencijskog obujma za ublažavanje vršnih protoka poplavnih valova
 • poboljšanje učinkovitosti poslovanja komunalnih društava
 • povećanje postotka stanovništva koji su zadovoljni komunalnom uslugom
 • povećanje broja projekata koji će se dostaviti Vladi Republike Hrvatske kako bi bili kandidirani za sufinanciranje sredstvima različitih međunarodnih financijskih institucija, odnosno sredstvima fondova Europske unije