Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-1-9-19-7
Klasa:
UP/I-325-08/18-01/0024949
Datum izdavanja:
02.09.2019.
Donositelj akta:
Krka - Šibensko primorje
Prvi dan objave:
02.09.2019.
Zadnji dan objave:
10.09.2019.