Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-1-9-19-14
Klasa:
UP/I-325-08/14-01/0088010
Datum izdavanja:
25.07.2019.
Donositelj akta:
Zrmanja - Zadarsko primorje
Prvi dan objave:
05.09.2019.
Zadnji dan objave:
15.09.2019.