Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3401-2-19-4
Klasa:
UP/I-325-08/19-01/0008000
Datum izdavanja:
17.05.2019.
Donositelj akta:
Zrmanja - Zadarsko primorje
Prvi dan objave:
11.09.2019.
Zadnji dan objave:
19.09.2019.