Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3404-2-19-8
Klasa:
UP/I-325-08/17-01/0041371
Datum izdavanja:
27.11.2019.
Donositelj akta:
Srednjodalmatinsko primorje i otoci
Prvi dan objave:
10.01.2020.
Zadnji dan objave:
20.01.2020.