Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3501-2-19-2
Klasa:
UP/I-325-08/19-01/0019493
Datum izdavanja:
25.11.2019.
Donositelj akta:
Zagrebačko prisavlje
Prvi dan objave:
13.01.2020.
Zadnji dan objave:
21.01.2020.