Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3302-2-16-2
Klasa:
UP/I-325-08/16-01/0249547
Datum izdavanja:
16.09.2016.
Donositelj akta:
Raša - Boljunčica
Prvi dan objave:
17.01.2020.
Zadnji dan objave:
27.01.2020.