Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3302-2-19-14
Klasa:
UP/I-325-08/16-01/0249547
Datum izdavanja:
14.11.2019.
Donositelj akta:
Raša - Boljunčica
Prvi dan objave:
16.01.2020.
Zadnji dan objave:
26.01.2020.