Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3304-2-20-8
Klasa:
UP/I-325-08/19-01/0040680
Datum izdavanja:
26.03.2020.
Donositelj akta:
Lika, Podvelebitsko primorje i otoci
Prvi dan objave:
19.05.2020.
Zadnji dan objave:
27.05.2020.