Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3401-2-19-3
Klasa:
UP/I-325-08/14-01/0092707
Datum izdavanja:
15.10.2019.
Donositelj akta:
Zrmanja - Zadarsko primorje
Prvi dan objave:
24.09.2020.
Zadnji dan objave:
02.10.2020.