Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Naknada za uređenje voda
URBROJ:
374-3304-2-20-1
Klasa:
UP/I-325-08/20-07/0015226
Datum izdavanja:
26.06.2020.
Donositelj akta:
Lika, Podvelebitsko primorje i otoci
Prvi dan objave:
24.09.2020.
Zadnji dan objave:
02.10.2020.