Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3401-2-21-2
Klasa:
UP/I-325-08/21-01/0000817
Datum izdavanja:
20.01.2021.
Donositelj akta:
Zrmanja - Zadarsko primorje
Prvi dan objave:
25.02.2021.
Zadnji dan objave:
05.03.2021.