Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Naknada za uređenje voda
URBROJ:
374-3402-2-21-1
Klasa:
UP/I-325-08/21-07/0005767
Datum izdavanja:
17.02.2021.
Donositelj akta:
Krka - Šibensko primorje
Prvi dan objave:
26.02.2021.
Zadnji dan objave:
08.03.2021.