Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3201-2-21-2
Klasa:
UP/I-325-08/21-01/0013813
Datum izdavanja:
29.06.2021.
Donositelj akta:
Vuka
Prvi dan objave:
26.07.2021.
Zadnji dan objave:
03.08.2021.