Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3201-2-21-2
Klasa:
UP/I-325-08/21-01/0026105
Datum izdavanja:
13.12.2021.
Donositelj akta:
Vuka
Prvi dan objave:
17.01.2022.
Zadnji dan objave:
25.01.2022.