Hrvatske vode
 

Šifarnik ikona IstekloExpired

Vrsta naknade:
Vodni doprinos
URBROJ:
374-3501-2-22-2
Klasa:
UP/I-325-08/21-01/0027837
Datum izdavanja:
14.01.2022.
Donositelj akta:
Zagrebačko prisavlje
Prvi dan objave:
20.01.2022.
Zadnji dan objave:
28.01.2022.