Hrvatske vode
 

1,76 milijardi kuna za “Projekt Rijeka”

Ugovore o dodjeli bespovratnih europskih sredstava i sufinanciranju projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” u Rijeci su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini.
“Projekt Rijeka” jedan je od najvećih projekata tog tipa na području Republike Hrvatske, a njegovom realizacijom na području riječke aglomeracije, odnosno Rijeke, Kastva, Viškova, Čavla i Jelenja, postići će se najviši europske standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećat će se stupanj zaštite izvorišta pitke vode i smanjiti zagađenje mora te osigurati dobro stanje voda kao i zaštititi vodne, i o vodi ovisne, ekosustave.
Vrijednost ovoga projekta (s PDV-om) je 2.201.954.328,00 HRK. Ukupni prihvatljivi troškovi su 1.761.563.462,00 HRK, od čega bespovratna EU sredstva iznose 1.256.548.480,00 HRK što predstavlja 71,33% prihvatljivih troškova. Preostali dio (505.014.982,00 HRK) osigurat će se iz nacionalnih sredstava, od čega će po 185.163.743,00 HRK osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, dok će preostalih gotovo 135 milijuna kn nacionalnih sredstava osigurati Vodovod i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.
Riječki gradonačelnik Obersnel je podsjetio da su pripremu projekta započeli prije osam godina te su u tome razdoblju izdali sto lokacijskih i 120 građevinskih dozvola. “To svjedoči koliko je ovaj projekt složen i koliko je važan ne samo za grad Rijeku nego i za okolne općine”, dodao je Obersnel.
„Iza nas je ogroman posao, a ispred nas su novi izazovi u čemu angažirano i aktivno trebaju sudjelovati svi dionici. Voda je prepoznatljiv znak Rijeke, a realizacijom ovoga projekta ćemo odgovorno i racionalno gospodariti njom“, naglasio je Marochini.
Do kraja 2023. godine, kada je predviđen završetak radova, izgradit će se više od 19 km novih gravitacijskih kolektora, 2,5 km novih tlačnih cjevovoda, 126 crpnih stanica, 20 kišnih preljeva, 12 retencijskih bazena i 3 separatora. Također bit će rekonstruirano gotovo 10 km postojećih vodoopskrbnih cjevovoda.
“Veseli me što smo potpisali i odobrili 30-ti, ujedno i najveći projekt aglomeracije u Republici Hrvatskoj, a cilj ovoga projekta je zaštititi Jadransko more”, kazao je Đuroković.
Dio projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čime će cjelokupni sustav biti usklađen sa zahtjevima EU Direktive.
„Držim izuzetno važnim naglasiti kako će se realizacijom ovoga projekta priključenost  na javni sustav odvodnje povećati sa 78,33% na 93,79%, a vodni gubitci će biti smanjeni sa sadašnjih 30% na 23%“ rekao je ministar Ćorić.
“Projekt Rijeka” sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se  u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.” gdje je Republici Hrvatskoj za vodokomunalne projekte dostupno 1,05 milijardi eura.

Galerija