Hrvatske vode
 

Aglomeraciji Novska 123 milijuna kuna za razvoj vodoopskrbe i odvodnje

U Novskoj su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska te ugovori o sufinanciranju projekta.

Projekt razvoja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska financira se bespovratnim sredstvima fondova Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 123.631.284,60 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi su 98.905.027,68 kuna, a bespovratna sredstva Europske unije 70.105.921,45 kuna ili 70,88%. Preostali iznos odnosi se na nacionalno sufinanciranje Ministarstva zaštite okoliša, Hrvatskih voda i grada Novske. Riječ je o projektu koji će do 2020. godine donijeti značajna ulaganja u javnu vodoopskrbu i odvodnju na području aglomeracije Novska.

Projekt na području aglomeracije Novska obuhvaća rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda duljine oko 13 kilometara, rekonstrukciju gotovo dva kilometra postojeće mreže sustava odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja kapaciteta za novih 11.700 priključaka čime će cjelokupni sustav biti usklađen sa zahtjevima EU Direktive.

Do kraja 2020. godine, kada je predviđen završetak radova, planirana je i izgradnja preko 40 kilometara kanala, kolektora i tlačnih cjevovoda te izgradnja 18 crpnih stanica i dva kišna preljeva. Realizacijom ovog projekta poboljšat će se opskrba vodom za 2472 stanovnika, a rekonstrukcijom dijela cjevovoda unutar samog grada Novske poboljšat će se pouzdanost i kontinuitet sustava pri čemu će se vodni gubitci smanjiti na svega 20%. Povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje planira se s dosadašnjih 68% na 97%.

Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj vodnokomunalne infrastrukture te ugovore o sufinanciranju projekta aglomeracije Novska potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnik grada Novske Marin Piletić i direktor Vodovoda Novska d.o.o. Mario Filipović.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković prethodno je i u Općini Davor potpisao ugovore potrebne za provedbu Programa izgradnje sustava za navodnjavanje Orubica. Potpisivanje ovih ugovora nastavak je već potpisanog Ugovora Brodsko-posavske županije s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz 2015. godine, a kojim je iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. Brodsko-posavskoj županiji kao investitoru odobren iznos potpore prihvatljivih troškova investicije u iznosu 45.283.895,00 kn.

Galerija