Hrvatske vode
 

Godišnja izvješća o provedenom monitoringu u razdoblju od 2016. do 2018. godine

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljena su godišnja izvješća o provedenom monitoringu kakvoće površinskih i podzemnih voda u razdoblju od 2016. do 2018. godine.

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici:

https://www.voda.hr/hr/godisnji-planovi-izvjesca-o-provedenom-monitoringu-za-plansko-razdoblje-2016-2021