Hrvatske vode
 

Godišnje izvješće o provedenom monitoringu u 2019. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je godišnje izvješće o provedenom monitoringu kakvoće površinskih i podzemnih voda u 2019. godini.

 

Navedeni dokumenti mogu se naći na poveznici:

https://www.voda.hr/hr/godisnji-planovi-izvjesca-o-provedenom-monitoring...