Hrvatske vode
 

Hrvatske vode kao pridruženi strateški partner na međunarodnom projektu CAMARO D

CAMARO-D je europski projekt sufinanciran od strane Europske unije u okviru financijskog instrumenta Interreg Danube Transnational Programme (DTP) kao jednog od ciljeva europske kohezijske politike.

Hrvatske vode sudjeluju kao jedan od pridruženih strateških partnera uz vodećeg partnera projekta iz Hrvatske, Hrvatski geološki institut (HGI). Pridruženi partneri ostvaruju pravo na praćenje svih aktivnosti na projektu, savjetovanje i sudjelovanje pri izradi protokola i prilagodbu istih svojim potrebama pri upravljanju vodama. Također, po završetku projekta u ravnopravnoj su mogućnosti koristiti sve ostvarene rezultate projekta.

Projekt CAMARO-D započeo je u siječnju 2017. godine te će tijekom dvije i pol godine razviti sveobuhvatne smjernice strateških politika za primjenu inovativnih međunarodnih „Razvojnih planova korištenja zemljišta“ temeljenih na slivnom području.

Ciljevi projekta su intenzivno korištenje zemljišta često rezultira značajnim negativnim utjecajima na resurse podzemne vode kao i na površinske vode (vodotoke i bujične tokove) u vidu pojačanih erozijskih procesa, poplava, kompakcije tla, površinskog otjecanja, unošenja invazivnih biljnih vrsta i zagađenja vode. Održiva zaštita vodnih resursa kao i unaprijeđena prevencija rizika od poplava omogućit će se novim, međunarodnim, primjenjivim smjernicama za sve relevantne dionike i donositelje odluka. Ovime će se potaknuti interdisciplinarna i međunarodna suradnja na području upravljanja vodama, šumarstva, poljoprivrede, prostornog planiranja i zaštite prirode.

Nove mjere funkcionalnog i održivog upravljanja zemljišta testirat će se i dokumentirati u sklopu različitih pilot akcija, uzimajući u obzir klimatske promjene. Inicijalna primjena smjernica provesti će se na odabranim pilot područjima uz aktivni dijalog s dionicima. Odabrano pilot područje koje će se obrađivati u Hrvatskoj je sliv rijeke Kupe.

Kako bi se osigurao široki pristup različitih geografskih, znanstvenih i odlučujućih aspekata, partnerstvo se sastoji od 14 projektnih partnera i 9 pridruženih partnera koji predstavljaju državna tijela, opskrbljivače vode, istraživačke i obrazovne ustanove, poljoprivredne i meteorološke ustanove, okolišne agencije i ustanove za prostorno planiranje koje djeluju na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama gotovo svih država dunavskog slivnog područja (Austrija, Slovenija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Njemačka, Mađarska, Rumunjska i Srbija). Vodeći partner projekta je Zavod za šumarstvo austrijskog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, okoliša i upravljanje vodama.

Projekt je započeo sastankom u Budimpešti u ožujku 2018. godine. Događaj je nagovijestio veliki potencijal za uspješnu međusobnu suradnju i efikasnu implementaciju ideja što će u kombinaciji biti vrlo korisno iskustvo za sve sudionike. Daljnje radionice su u pripremi.

Rezultati projekta CAMARO-D predstavljat će važne ulazne podatke za daljnji razvoj EUSDR (Strategije za Dunavsku regiju) i ostalih relevantnih europskih politika poput Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama kao i Planova upravljanja dunavskim slivnim područjem. Kako bi se istaknula važnost implementacije međunarodnog „Plana upravljanja korištenjem zemljišta“ na slivnom području, istaknuti predstavnici zemalja partnera potpisat će se Memorandum o razumijevanju na završnoj konferenciji koja će se održati u lipnju 2019. godine u Beču.

Više informacija potražite na službenoj internet stranica projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/camaro-d

Galerija