Hrvatske vode
 

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - Nacrt

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je nacrt Izvješća o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Na temelju članka 39., stavka 9. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19), Hrvatskom saboru se podnosi ovo Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (Narodne novine, broj 66/16) u razdoblju od 2016. do 2018. godine. Sastavni dio Izvješća (Poglavlje 6.) je privremeno izvješće o postignutom napretku u provedbi programa mjera (Indikatori provedbe Plana) koje prema članku 42., stavku 3. Zakona o vodama Hrvatske vode elektroničkim putem dostavljaju Europskoj komisiji u roku od tri godine od objavljivanja svakog plana upravljanja vodnim područjima i njegovih izmjena i dopuna. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima Hrvatskom saboru se podnosi svake tri godine i sastavni je dio Plana upravljanja vodnim područjima. Izvješće se odnosi na onaj dio Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. koji je vezan uz provedbu Okvirne direktive o vodama, a ne odnosi se na dio koji je vezan uz provedbu Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima.

Dokument se može naći na poveznici:

https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/izvjesce_o_izvrsenju_plana_upravljanja_vodnim_podrucjima_2016._-_2021._-_nacrt_0.pdf