Hrvatske vode
 

Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima za razdoblje 2016. - 2019.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima za razdoblje 2016. - 2019.

Ovaj dokument sadrži rezultate praćenja (monitoringa) površinskih kopnenih i podzemnih voda na ranjivim područjima za period 2016. – 2019. godine, te prijelaznih i priobalnih postaja koje nisu na ranjivom području, ali pripadaju slivu ranjivog područja. Ranjiva područja se određuju aktom iz članka 57. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19), a kriteriji za njihovo određivanje člankom 64. Uredbe o standardu kakvoće voda („Narodne novine“, broj 96/2019).

Navedeni dokument nalazi se na poveznici:

Izvještaj o kakvoći voda na ranjivim područjima za razdoblje 2016. - 2019.