Hrvatske vode
 

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava - 2019.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljene su Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2019.

 

Navedeni podaci i dokument mogu se naći na poveznici:

https://www.voda.hr/hr/karte-opasnosti-od-poplava-karte-rizika-od-poplava-2019