Hrvatske vode
 

Konzultiranje i informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o dokumentu Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja - 2019.

Na temelju članka 45., stavka 1. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19) i članka 5. Pravilnika o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine, broj 48/14), na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mzoe.gov.hr/) i Hrvatskih voda (https://www.voda.hr/) objavljen je dokument pod naslovom Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja - 2019., kao i Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje, čime su započeli postupci konzultiranja i informiranja javnosti i zainteresirane javnosti. Rok za zaprimanje prijedloga, mišljenja i primjedbi je 6 mjeseci od dana objave dokumenta, odnosno do 30. travnja 2021. godine, i to putem elektroničke pošte na adresu (pzvp@voda.hr) ili putem redovite pošte na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Navedeni dokumenti nalaze se na poveznici:

Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja - 2019. 

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Pregled znacajnih vodnogospodarskih pitanja - obrazac za javnost