Hrvatske vode
 

Metkoviću 448,6 milijuna kuna za vodnokomunalnu infrastrukturu

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovor o sufinanciranju za aglomeraciju Metković potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković,  gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan i korisnik bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, direktor Metković d.o.o. Filip Dominiković.
 
Financijska sredstva za ovaj projekt dodijeljena su putem EU fondova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  za projekte voda, aglomeraciji Metković, a raspodijeljena su na bespovratna sredstva i nacionalnu komponentu od čega je vrijednost bespovratnih sredstava 253.696.378,57 kuna dok u nacionalnoj komponenti sufinanciranja sudjeluju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode u istom omjeru u iznosu od 42.093.404,17 kuna te lokalna razina u iznosu od 21.046.702,09 kuna.
 
Cilj ovog projekta je razvoj vodnokomunalne infrastrukture  kojim će se postići stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 89% što je ukupno 14.760 stanovnika spojenih na novoizgrađeni sustav javne odvodnje, odnosno 7.204 stanovnika u odnosu na postojeće stanje. Osigurat će se i razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustava odvodnje kroz izvedbu dijela novog razdjelnog sustava čime će se smanjiti pojava eksfiltracije otpadnih voda iz sustava te onemogućiti dotok infiltriranih podzemnih voda na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te smanjenje gubitaka u vodoopskrbi s 58,3% na 22,7%.
 
Također, ovim projektom će se rekonstruirati, dograditi i sanirati sustav vodoopskrbe: rekonstrukcija 11.875 m vodoopskrbnih cjevovoda, dogradnja 5.551 m vodoopskrbnih cjevovoda, prespojiti 1.340 kućnih priključaka, ugraditi 5.500 vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje s pripadnim terminalima i repetitorima, izgraditi 11 lokalnih stanica za podizanje tlaka, izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja te pripadnog postrojenja za solarno sušenje mulja.
 
Procijenjeno trajanje provedbe projekta je prosinac 2022. godine.

Galerija