Hrvatske vode
 

Modernizacija sustava vodoopskrbe i odvodnje Župe dubrovačke

Priprema infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja vodama bila je glavna tema sastanka zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda Valentina Dujmovića s načelnikom općine Župa dubrovačka Silviom Nardellijem te članom Uprave Vodovoda Dubrovnik Vickom Begovićem.

Sastanak je održan u prostorijama Općine Župa dubrovačka, a sazvan je na inicijativu Hrvatskih voda. Riječ je o projektima vrijednima između 100 - 150 milijuna kuna, a koji će rezultirati obnovom postojeće te izgradnjom novih dijelova mreže vodoopskrbe i odvodnje na području Župe dubrovačke uz izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U sklopu ovih projekata sagledat će se cjelokupna vodno-komunalna problematika te utvrditi potrebna rješenja sustava vodoopskrbe i odvodnje kako bi on odgovarao modernim standardima, a točan iznos potreban za njihovu realizaciju pokazat će studije koje se pripremaju paralelno s ishođenjem potrebnih dozvola i izradom dokumentacije.

Kako je Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva na području općine Župa dubrovačka identificirana aglomeracija Župa dubrovačka veličine 14.632 ES za koju je do 31. prosinca 2023. potrebno ispuniti ciljeve iz Direktive o pročišćavanju otpadnih voda, a vezano za stupanj pročišćavanja i stupanj priključenosti na sustav odvodnje, na sastanku su prezentirane trenutne aktivnosti na pripremi studijsko-projektne dokumentacije vodno-komunalne infrastrukture kao i procedura prijave projekata koji se apliciraju za korištenje sredstava EU.

Ovaj sastanak nastavak je aktivnosti Hrvatskih voda i Republike Hrvatske na ostvarivanju mogućnosti korištenja sredstava Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU kroz pripremu studijske i projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za korištenje spomenutih sredstava čime se podržava učinkovita i pravovremena provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i pomaže pripremi za korištenje EU sredstava iz financijske perspektive 2014. – 2020.