Hrvatske vode
 

Nacionalnom parku Mljet 2,4 milijun kuna za dovršetak izgradnje vodoopskrbe i odvodnje

Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina koji je potpisan na Mljetu službeno je potvrđeno da će otočić Sveta Marija uskoro biti spojen na vodoopskrbni i kanalizacijski sustav Nacionalnog parka Mljet. Riječ je o investiciji procijenjene vrijednosti 2,4 milijuna kuna dok je za ovu godinu planirano ulaganje od 625 tisuća kuna od čega Hrvatske vode pokrivaju osamdeset posto troškova.

Kanalizacijski sustav Nacionalnog parka Mljet izgrađen je većim dijelom, ali spoj otočića Svete Marije na kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Nacionalnog parka nije izgrađen. S obzirom na povećanje turističke posjećenosti Nacionalnog parka Mljet, izgradnja spoja otočića bila je nužna čime će se ujedno dati doprinos i u zaštiti prirode.

Predviđena je izgradnja crpne stanice i podmorskog tlačnog cjevovoda duljine 865 m – spoj otočića Sveta Marija na kanalizacijski sustav Nacionalnog parka Mljet te vodoopskrbnog cjevovoda – spoj otočića Sveta Marija na vodoopskrbni sustav. Dovršetkom izgradnje kanalizacijskog sustava na području Nacionalnog parka Mljet poboljšat će se postojeća infrastruktura koja je u prvoj fazi građena nacionalnim sredstvima i kreditom Svjetske banke.

Također, u tijeku su radovi na izgradnji cjevovoda Janjina-Žuljana-Kupjenova na Pelješcu i vodosprema Straža na Mljetu u funkciji dovoda vode s kopna na Mljet što bi trebalo biti završeno početkom ljeta.

Galerija

Izvor: NP MljetIzvor: NP MljetIzvor: NP MljetIzvor: NP MljetIzvor: NP Mljet