Hrvatske vode
 

Oglas

Hrvatske vode pristupaju izgradnji Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.