Hrvatske vode
 

Oglas

Hrvatske vode, Zagreb pristupaju izgradnji „Retencije Ogulin s pripadajućim objektima na zemljištu u k.o. Ogulinski Hreljin, Sveti Petar i Vitunj.