Hrvatske vode
 

Oglas

Hrvatske vode pristupaju regulaciji i uređenju potoka Črnomerec - Veliki potok, gradnji sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni Črnomerec od kraja ulice Črnomerečki potok do brane Črnomerec.