Hrvatske vode
 

Otvoren trajni ograničeni poziv iz Fonda solidarnosti Europske unije

Otvoren je trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Poziv se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Poziv je zajedno s Uputama za prijavitelje objavljen na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390.