Hrvatske vode
 

Otvoreni Javni pozivi iz Fonda solidarnosti Europske unije

Otvoreni su javni pozivi za: „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama", "Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla" i "Osiguranje preventivne infrastrukture oštećene potresom".

Pozivi se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Pozivi su zajedno s Uputama za prijavitelje objavljeni na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390.