Hrvatske vode
 

Otvoreni radovi na akumulaciji Švajcerija vrijedni 21,5 milijuna kuna

Otvorenju radova prisustvovali su župan Osječko - baranjske županije Ivan Anušić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, načelnici općina na čijem području se nalazi akumulacija te predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora.

Akumulacija služi za prihvat vodnih valova sliva potoka Brdarica i zaštite nizvodnog područja od poplava, rasterećenje potoka Bukvik, opskrbu nizvodnih ribnjaka svježom vodom i dopunjavanje vodom u sušnom periodu te za rekreaciju i sport. Prostor akumulacije Švajcerija površine je 18,5 ha. Ugovorena vrijednost radova iznosi 21,5 milijuna kuna, a završetak radova očekuje se u roku od 36 mjeseci.

Na prostoru Osječko-baranjske županije Hrvatske vode kontinuirano ulažu u poboljšanje sustava zaštite od štetnog djelovanja voda.

„Hrvatske vode će i u budućem vremenu jednako predano raditi na zaštiti ljudi i dobara od opasnosti koje nose visoki vodostaji naših vodotoka, ali i građevinama koje će oplemeniti ovaj prostor i učiniti ga sigurnijim i ljepšim za život“ – naglasio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Neki od projekata koji su u tijeku je i građenje akumulacije Kešinci na potoku Perić, pritoku Brane. Akumulacija Kešinci će po svom dovršetku osigurati akumuliranje 2,00 milijuna m3 vode sa sliva potoka Perić te će osigurati zaštitu naselja Kešinci, naselja Semeljci, a utjecat će i na smanjenje vodostaja potoka Brana, Osatina i rijeke Vuke kod visokih vodostaja.

Zbog čestih poplava sa sliva potoka Breznica predstoji izgradnja akumulacije uz naselje Kršinci volumena oko 1,00 milijun m3 vode koja će osigurati zaštitu nizvodnog područja od poplava, ali i mogućnost korištenja vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina.

Također, na području Našica planira se realizirati još jedna brdska akumulacija/retencija čime će se dodatno  unaprijediti sustav zaštite i upravljanja oborinama na ovom području.

Područje Baranje je omeđeno dvjema velikim međudržavnim rijekama, Dravom i Dunavom te su mjere zaštite tog područja prvenstveno povezane sa zaštitom od njihovih visokih voda, a manjim dijelom od voda lokalnih vodotoka. Za zaštitu od lokalnih voda projektira se izgradnja akumulacije Divlja dolina i akumulacije Zmajevac.

Postojeći sustav nasipa uz Dravu i Dunav je ključna infrastruktura za zaštitu kako Baranje tako i velikog dijela Slavonije od poplava te stoga Hrvatske vode pridaju posebnu pažnja održavanju i ojačavanju tih građevina. U tijeku je izrada više projekata rekonstrukcije i obnove svih nasipa uz Dravu i Dunav kao bi oni i u budućem vremenu bili objekti koji omogućuju sigurnu zaštitu i kod ekstremnih vodostaja. Sustav zaštite Baranje uključuje i više ustava i crpnih stanica koje osiguravaju evakuaciju zaobalnih voda kod velikih voda Dunava i Drave i čine nedjeljivu cjelinu sa sustavom nasipa. Stoga je održavanje i obnova crpnih stanica s pripadajućim ustavama jednako važna i odvija se kontinuirano te je u tijeku rekonstrukcija ustave crpne stanice Podunavlje, a projektira se rekonstrukcija ustave Stara Drava u Bilju.

Posebna važnost pridaje se zaštiti od poplava grada Osijeka i prigradskih naselja. Korito rijeke Drave u Osijeku je uređeno obaloutvrdom gradskog tipa i u tijeku su radovi građenja nove obaloutvrde i uređenje obalnog pojasa na području Donjeg Grada, od Stare luke Tranzit do vojarne Vrbik. U isto vrijeme radi se glavni projekt uređenja obaloutvrde na lijevoj obali Drave u području uz zoološki vrt gdje će se izvesti obaloutvrda gradskog tipa s uređenjem obalnog pojasa te nasip za zaštitu zoološkog vrta spojen postojećim nasipom uz rijeku Dravu.

 

Galerija