Hrvatske vode
 

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Plan za monitoring stanja površinskih, prijelaznih, priobalnih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

 

Navedeni dokument s pripadajućim prilozima može se naći na poveznici:

https://www.voda.hr/hr/godisnji-planovi-izvjesca-o-provedenom-monitoringu-za-plansko-razdoblje-2016-2021