Hrvatske vode
 

Potpisan sporazum između Hrvatskih voda i Grada Karlovca

Potpisan je sporazum između Hrvatskih voda i Grada Karlovca o financiranju izgradnje odvodnje u okviru aglomeracije Karlovac - Duga Resa. Koliko je velik i važan obuhvat ovog projekta govore činjenice da će zahvatiti devet karlovačkih naselja: Gornje Mekušje, Kamensko, Turanj, Malu Švarču, Donju i Gornju Švarču, Jamadol, Drežnik i Hrnetić, odnosno područje s oko devet tisuća domaćinstava. Na tom području bit će izgrađen 61 kilometar kanalizacije i rekonstruirano 50 kilometara vodovoda. Očekuje se da će ove godine ugovor biti i realiziran na terenu. Kako bi se rezultati ovog ugovora multiplicirali Grad Karlovac projektirat će istovremeno dodatne radove na istom području za uređenje oborinske odvodnje, nogostupa i javne rasvjete kako bi se podigla kvaliteta svakodnevnog života u tim naseljima. Na sastanku koji je prethodio potpisivanju ugovora razgovaralo se i o izgradnji sustava obrane grada Karlovca od poplava koji treba biti završen do 2023. godine ukupne vrijednosti 670 milijuna kuna. U posljednja tri mjeseca Hrvatske vode i Grad Karlovac uložili su sredstva u interventne mjere obrane od poplava. Dva milijuna kuna investirano je u manje zahvate koji štite od poplava kod vodostaja do 700 cm. Od konkretnijih zahvata uskoro počinje izgradnja nasipa na lijevoj obali rijeke Kupe, te pripreme za izgradnju nasipa u Logorištu i prokopa Kupa – Kupa. Direktor Hrvatskih voda obišao je i trenutne radove na infrastrukturi u Logorištu i Strmačkom Dolu, a fotografije pogledajte u fotogaleriji:

Galerija