Hrvatske vode
 

Potpisani ugovori za četiri EU projekta u iznosu od 1,5 milijarde kuna

U Hrvatskim vodama su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovori o sufinanciranju za EU projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području gradova: Novi Vinodolski, Novalja, Umag i Vrbovec. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i krajnji korisnici, vodno-komunalne tvrtke.

Ukupna vrijednost četiri projekta iznosi 1,5 milijarde kuna od čega Je 852 milijuna kuna bespovratnih sredstva EU-a što predstavlja 10,68% ukupno alociranih sredstava za projekte vodno – komunalne infrastrukture. Razdoblje provedbe projekata je od 2018. – 2023. godine.

Ovi projekti sufinanciraju se sredstvima EU iz Kohezijskog fonda (KF)  u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.  

„Sad nakon ovog djela procesa, zapravo slijedi onaj najvažniji, a to su natječaji i izvođenje radova. Ono čemu se veselim je da smo ušli u prvu fazu apsorbcije ovih milijardu i pol kuna, no međutim ono što preostaje je teži dio posla,“ rekao je ministar Ćorić.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- - 2020.“ do sada je odobreno ukupno 35 projekata što predstavlja 94% alociranih sredstava. Ukupno odobrena bespovratna EU sredstva za vodnokomunalne projekte koje su Republici Hrvatskoj na raspolaganju iznose 7,5 milijardi kuna.

„Naš cilj je maksimalno iskoristiti dostupnu alokaciju, a samim time i povećati dostupnost vode za ljudsku potrošnju, očuvati tlo i podzemne vode te osigurati kvalitetniji život s obzirom na to da će se oko 30 000 stanovnika u ovim gradovima i općinama spojiti na sustave odvodnje,“ zaključio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja

Vrijednost projekta iznosi 310,4 milijuna kuna od čega su bespovratna EU sredstva 172,5 milijuna kuna (69,46 %), a nacionalno sufinanciranje 75,8 milijuna kuna (30,54%). Razdoblje provedbe projekta je najkasnije do kraja 2022. godine.

Projekt obuhvaća sanaciju i dogradnju javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja i projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja. Izgradit će se ukupno 53 kilometra cjevovoda te povećati broj priključenosti na sustav odvodnje za 6 750 stanovnika.

Sanacijom dijelova postojećeg sustava odvodnje spriječit će se onečišćenje tla i voda, a izgradnjom proširenja javnog sustava odvodnje prikupit će se dodatne količine otpadnih voda koje se trenutačno neadekvatno ispuštaju i zbrinjavaju. Osigurat će se i dovoljne količine kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva, a dogradnjom vodospremnika na lokaciji „Komorovac“ stvorit će se dovoljne rezerve pitke vode te time izbjeći „kritična“ stanja vodoopskrbnog sustava koja se javljaju za vrijeme turističke sezone.

Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag, Savudrija, Novigrad istarski

Ukupna vrijednost projekta iznosi 556,7 milijuna kuna od čega su bespovratna EU sredstva 316,8 milijuna kuna (71,14 %), a nacionalno sufinanciranje je 128,5 milijuna kuna (28,86%). Razdoblje provedbe projekta je najkasnije do kraja 2023. godine.

Projekt obuhvaća novogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad istarski te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Umag jug“ i „Novigrad“.

Projektom će se smanjiti troškovi potrošača zbog pražnjenja sabirnih jama jer će 90 tisuća potrošača dobiti mogućnost pročišćavanja otpadnih voda putem sustava odvodnje ili putem pojedinačnih odgovarajućih sustava. Povećat će se i priključenost stanovništva na sustav odvodnje i pročišćavanja u aglomeraciji Umag s postojećih 79% na 92% ili 3 543 stanovnika te u aglomeraciji Novigrad istarski s postojećih 93% na 94%.

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Vrijednost projekta iznosi 459,5 milijuna kuna od čega su bespovratna EU sredstva 261,1 milijuna kuna (71,03 %), a nacionalno sufinanciranje je 106,5 milijuna kuna (28,97%). Razdoblje provedbe projekta je najkasnije do kolovoza 2023. godine.

Glavni ciljevi provedbe projekta su rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže, izgradnja novih dijelova mreže javne vodoopskrbe i javne odvodnje, priključenje novih korisnika na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadne vode i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski i Crikvenica.

Projektom će se izgraditi više od 90 kilometara cjevovoda, 24 crpne stanice te će 14 427 stanovnika imati mogućnost priključenja na sustav.

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec

Ukupna vrijednost projekta iznosi 190 milijuna kuna od čega su bespovratna EU sredstva 101,5 milijuna kuna (67,07 %), a nacionalno sufinanciranje je 49,8 milijuna kuna (32,93%). Razdoblje provedbe projekta je najkasnije do listopada 2021. godine.

Projekt obuhvaća izgradnju odvodnog kolektora od lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju dužine 6.050 m, proširenje postojeće mreže odvodnje izgradnjom nove kanalizacijske mreže i pripadajućih objekata te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vrbovec, trećeg stupnja pročišćavanja.

Projektom će se povećati priključenost stanovništava na sustav odvodnje s 43% na 83% ili za 3 650 stanovnika, a također će se osigurati i adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao i povećati učinkovitost i pouzdanost javnog sustava odvodnje.

 

Galerija