Hrvatske vode
 

Potpisani ugovori za projekt Izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

Realizacijom projekta gotovo 52 000 stanovnika u gradovima i općinama Krapinsko-zagorske županije imat će mogućnost priključka na sustav odvodnje

Ugovore o sufinanciranju te dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Zagorskog vodovoda d.o.o. Mario Mihovilić.

Ovim projektom obuhvaćena su četiri grada  (Zabok, Donja Stubica, Oroslavje, Zlatar) i deset općina (Bedekovčina, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće, Mače, Zlatar Bistrica, Konjščina, Marija Bistrica i Lobor) na području Krapinsko-zagorske županije.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 598.099.185,26 kuna od čega sredstva Europske unije iznose 321.355.962,44 kuna odnosno 67% prihvatljivih troškova. Projekt Zabok-Zlatar sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Projektom je predviđena izgradnja novoga te sanacija postojećeg sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava javne odvodnje Zabok i sustava javne odvodnje Zlatar. Ukupno će biti sanirano ili prošireno 185 km sustava javne odvodnje. Realizacijom istoga, gotovo 52 000 stanovnika u gradovima i općinama koji su zahvaćeni projektima, imat će mogućnost priključka na sustav odvodnje. Time će se na području aglomeracije Zabok stupanj priključenosti povećati s 50% na 88%, a na području aglomeracije Zlatar s 33% na 79%.

Također u okviru projekta će do 2022. godine biti osigurano odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a čime će cjelokupni sustav biti usklađen s zahtjevima EU Direktive.

Uz potpisnike, svečanom potpisivanju prisustvovali su i državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg, pomoćnica ministra Elizabeta Kos i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. 

Galerija