Hrvatske vode
 

Potpisani ugovori za Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok

U Ivanić Gradu su potpisani ugovori o sufinanciranju te dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti gotovo 884 milijuna kuna od čega sredstva Europske unije iznose gotovo 484 milijuna kuna ili 68,44% prihvatljivih troškova.

Projekt Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

U brojevima projekt obuhvaća izgradnju 316 km novih vodoopskrbnih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva te 8 934 novih kućnih priključaka kao i rekonstrukciju preko 108 km vodoopskrbnih cjevovoda i jedne crpne stanice te izgradnju vodocrpilišta Kosnica.

Na taj način formirat će se jedinstveni vodoopskrbni sustav koji će udružiti postojeće podsustave, a što će u konačnici utjecati i na smanjenje gubitaka u regionalnom vodoopskrbnom sustavu s 29,2%  na ukupno 18,5%. Također, povećava se priključenost stanovništva na javni sustav vodoopskrbe s postojećih 63,5% na čak 90,75% do 2023. godine.

Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok jedan je od 28 odobrenih infrastrukturnih projekata koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju vodnokomunalne infrastrukture s pripadajućim objektima što uključuje i uređaje za pročišćavanje. Hrvatske vode su za ukupno 35 projekata uputile službeni zahtjev za dostavu aplikacijskog paketa. Odobrenjem i potpisivanjem ugovora za svih 35 projekata bit će dodijeljeno preko 93 posto alociranih sredstava.

Galerija