Hrvatske vode
 

Potpisani ugovori za rekonstrukciju uspornih nasipa uz rijeku Trnavu

Nakon sjednice Vlade Republike Hrvatske koja je održana u Čakovcu, potpisani su i svečano uručeni ugovori za projekt rekonstrukcije uspornih nasipa uz rijeku Trnavu u Međimurskoj županiji. Projekt je vrijedan 45 milijuna kuna i financiraju ga Hrvatske vode. Ugovore je potpisao generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa zajednicom izvođača. Za izvođenje radova odabrani su Vodogradnja d.d. i Hidrotehnika d.o.o., a za stručni nadzor Viz.ex d.o.o. i Girus d.o.o..

Svrha rekonstrukcije i ojačanja nasipa uz Trnavu je zaštita stanovništva, materijalnih dobara te okolnog poljoprivrednog zemljišta od poplava uzrokovanih visokim vodama rijeke Mure i Trnave, a dužina rekonstrukcije uspornih nasipa iznosi 5,5 km.

Razlog rekonstrukcije tj. ojačanja nasipa na ovoj dionici je što postojeći nasip ne udovoljava kriterijima koje je 1995. godine usvojila Stalna hrvatsko - mađarska komisija za vodno gospodarstvo.

Kriterij u ovom slučaju za definiranje kote krune nasipa nije vodostaj za 100-godišnji protok Trnave već je to usporna krivulja koja nastaje u koritu Trnave kod 100-godišnje vode Mure. Trasa rekonstruiranog nasipa uglavnom prati os postojećeg nasipa vodeći računa o smještaju granica nasipa unutar raspoložive granice parcele i uz poštivanje ekoloških uvjeta o minimalnom zadiranju u postojeći vodotok.

Datum početka projekta je srpanj 2019. godine dok se završetak planira 2022. godine.

Galerija