Hrvatske vode
 

Pozivnica na radionicu na temu "Upravljanje rizicima od poplava i metodologija poplavnih šteta na prekograničnim slivovima"

Radionica na temu "Upravljanje rizicima od poplava i metodologija poplavnih šteta na prekograničnim slivovima" održati če se u utorak 27. studenog 2018. godine u 10.30 sati u Hrvatskim vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, dvorana 28A. Radionica se održava u sklopu provedbe planiranih aktivnosti na radnom paketu RP T8 – Podizanje svijesti i institucionalno jačanje kroz Projekt Frisco1, financiran iz Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska. Radionica je namijenjenu ciljanoj široj stručnoj tehničkoj javnosti koja se u svom djelokrugu rada bavi upravljanjem rizicima od poplava kao i članovima radnih i provedbenih timova projektnih partnera Projekta Frisco1.