Hrvatske vode
 

Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. - AKCIJSKI PLAN

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Akcijski plan - Revizija i usklađenje vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Akcijski plan revizije i usklađenja vodopravnih akata s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. sadrži popis, dinamiku i način provedbe, odnosno predlaže pristup usklađenju i postupak kojim se omogućava usklađenje niza vodopravnih akata u uvjetima promjene nacionalnih propisa i njihovog usklađenja s pravnim okvirom Europske unije, pri tome vodeći računa da se izbjegne prekid odnosno da se održi kontinuitet upravnog instrumenta.

Dokument se može naći na poveznici:

https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/revizija_i_uskladenje_vodopravnih_akata_s_planom_upravljanja_vodnim_podrucjima_2016._-_2021._-_akcijski_plan.pdf