Hrvatske vode
 

U Karlovcu započeli radovi na izgradnji nasipa na Kupi

Svečano je obilježen početak radova na gradnji treće etape lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca. Vrijednost radova izgradnje treće etape nasipa je 3,5 milijuna kuna, radovi će trajati 12 mjeseci, a gradnju nasipa financiraju Hrvatske vode. Nasip će od velikih voda rijeke Kupe štititi naselja Drežnik, Hrnetić, Novaki i Donje Pokuplje.

Obilježavanju početka radova prisustvovali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, župan Karlovačke županije Damir Jelić, gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima.

„Tijekom ljeta će biti predstavljeno i zakonsko rješenje zaštite od poplava na ovom području nakon čega se ide u daljnju proceduru. Zakon će prije svega omogućiti da se procedure u kontekstu rješenja papirologije za realizaciju ovog projekta značajno ubrzaju i konačno, da do 2023. godine stavimo pitanje poplava na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije „ad acta“. To je nešto što u 21. stoljeću moramo riješiti budući da se desetljećima razgovara o problemu poplava na području Kupe“, istaknuo je ministar Ćorić.

Gradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe u Karlovcu uzvodno od željezničkog mosta do Brodaraca podijeljena je u četiri etape ukupne duljine 6,7 kilometara. Duljina treće etape izgradnje nasipa iznosi dva kilometra i prva je od mjera u Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe na karlovačkom i sisačkom području. Troškovi otkupa zemljišta za ovu fazu iznosili su 4.634.448 kn. Prije početka gradnje riješeni su imovinsko-pravni odnosi za 77 katastarskih čestica, a riječ je o manjem dijelu katastarskih čestica u odnosu na čak 15 000 ostalih koliko obuhvaća cjelokupni Projekt.

Župan Karlovačke županije Damir Jelić naglasio je važnost zajedničkog djelovanje države, grada Karlovca i Karlovačke županije: „Grad Karlovac uz pomoć Karlovačke županije uistinu pokušava državi pomoći u rješavanju imovinsko-pravnih problema. Ovaj projekt je za nas vrlo značajan, posebno što se ovdje ne radi samo o Kupi, nego i o zaobalnim vodama koje predstavljaju velik problem na ovom području.“

Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe na karlovačkom i sisačkom području sufinancirat će se sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Studijom izvodljivosti ukupna vrijednost Projekta je procijenjena na iznos od 120 milijuna eura ili 900.287.000 kn, pri čemu je vrijednost dijela Projekta koji se odnosi na karlovačko područje procijenjena na 670.055.000 kn.

Važnost zaštite od poplava na karlovačkom području je iznimno velika s obzirom da se na širem području grada Karlovca spajaju četiri rijeke: Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra. Zbog nepotpune izgrađenosti sustava i u posljednje vrijeme učestalih ekstremnih hidroloških prilika, zaštita od poplava često je gotovo nemoguća. U razdoblju od 2014. do 2018. godine na širem području Karlovca i Siska zabilježeno je deset pojava velikih voda tijekom kojih su proglašavane izvanredne mjere obrane od poplava. Takve okolnosti, osim što ugrožavaju ljudske živote, uvjetuju i hitno djelovanje u pripremi i provedbi projekta gradnje i rekonstrukcije regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na karlovačkom i sisačkom području.

„Svjesni smo da sustav obrane od poplava grada Karlovca ima osam mjera, to je 50-tak km nasipa, ali ono što je isto tako ključno, pogotovo zbog naših sugrađana koji su izloženi poplavama, je da su se počeli raditi konkretni koraci. Vjerujem da ćemo u sljedeće dvije-tri godine imati riješen sustav obrane od poplava grada Karlovca,“ rekao je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.

„Izgradnjom ovog nasipa zaštitit će se područje Pokuplja, ne samo građana koji se nalaze neposredno uz područje nasipa, već će se osigurati sigurnost puno većem broju građana,“ istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te se zahvalio Gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji na suradnji u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kao i dobivanju svih potrebnih dozvola za gradnju.

Izgradnja trajnog nasipa planirana je do 2023. godine, a do konačnog završetka radova u Karlovcu su na najugroženija područja u ožujku ove godine postavljene tzv. box barijere kao privremeni sustav obrane od poplava čime su naselja Logorište, Mala Švarča, Turanj, Mekušje i Mostanje ovo proljeće dočekali bez poplava.

Galerija