Hrvatske vode
 

U Ljubuškom potpisani ugovori o zajedničkom sufinanciranju vodoopskrbnih sustava

U Ljubuškom je potpisan Sporazum o participaciji dijela troškova na trasi vodovoda Vojnići - Mijaca između isporučitelja vodnih usluga Vrgorca i Ljubuškog. Također, potpisan je i Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Vrgorac - Ljubuški za 2018. godinu između Hrvatskih voda i isporučitelja vodnih usluga u Vrgorcu. Vrijednost investicije iznosi 7,5 milijuna kuna.

Time će se riješiti vodoopskrba mjesta Vojnići, Doli i Greda u općini Ljubuški te stvoriti mogućnost priključenja mjesta Mijace u Vrgorcu na vodoopskrbni sustav Ljubuškog.

Nastavku zajedničke suradnje prethodio je Provedbeni ugovor o isporuci/prihvaćanju vode potpisan između predstavnika općine i isporučitelja vodne usluge Ljubuški s predstavnicima grada i isporučitelja vodne usluge Vrgorac u prosincu prošle godine.

Naime, u okviru dugogodišnje bilateralne vodnogospodarske suradnje temeljem Ugovora o uređenju vodnogospodarskih odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine iz 1996. godine, sklopljen je i Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom - Ugovor o presječenim sustavima.

To znači da je na vodoopskrbnim sustavima presječenima državnom granicom moguće sufinanciranje izgradnje zajedničkih objekata za sustave koji su zajednički građeni ili će biti zajednički građeni te sudjelovanje zainteresiranih stranaka u pokrivanju dijela troškova investicijskog održavanja zajedničkih objekata.

Također, u Ljubuškom je potpisan i četvrti Provedbeni ugovor o isporuci/prihvaćanju vode iz Regionalnog vodovoda Josip Jović. Ugovor su potpisali načelnik općine Tomislavgrad Ivan Vukadin, gradonačelnik Imotskog Ivan Budalić, gradonačelnik Trilja Ivan Šipić, predstavnici javnih vodnih isporučitelja obiju strana te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Svečanom potpisivanju nazočio je i ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić sa suradnicima.

„Čestitam, prije svega, općinama i gradovima koji su temeljem potpisanih ugovora regulirali svoje odnose, prije svega u okviru Vodovoda Josip Jović s jedne strane, ali izuzetno je zadovoljstvo isto tako bilo svjedočiti potpisu ugovora između Ljubuškog i Vrgorca temeljem kojeg će se u narednoj fazi, kroz radove koji će započeti, riješiti pitanje opskrbe vodom za tri općine, odnosno u ovom konkretnom slučaju u Republici Bosni i Hercegovini, Zapadnohercegovačkoj županiji s jedne strane, a s druge strane za općinu Mijace na području Republike Hrvatske. Definitivno, svaka nova obitelj koja je spojena na vodoopskrbnu mrežu je uspjeh i tako treba gledati potpisivanje ovih ugovora."- naglasio je ministar.

Galerija

Izvor: Radio LjubuškiIzvor: Radio LjubuškiIzvor: Radio LjubuškiIzvor: Radio LjubuškiIzvor: Radio LjubuškiIzvor: Radio Ljubuški