Hrvatske vode
 

Video trailer Drava Life projekta o bioraznolikosti

Pogledajte novi video i uživajte u ljepoti bioraznolikosti na području Drava LIFE projekta u Hrvatskoj!

Šljunčane i pješčane obale ključna su staništa riječnih ptica koje se gnijezde u šljunku i pijesku. Prirodne strme riječne obale dom su bregunice (Riparia riparia), žute pčelarice (Merops apiaster) i vodomara (Alcedo atthis). Orao štekavac (Haliaeetus albicilla) i crna roda (Ciconia nigra) također su prisutni u tom području. Drava je također poznata po najvećoj biološkoj raznolikosti riba u Republici Hrvatskoj sa čak 70 zabilježenih ribljih vrsta.